Horná Nitra

región

 • 283 677 obyvateľov
 • 2 320.5 Km2

Obyvateľstvo

 • Horná Nitra283 677 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 122 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.43
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.58% (-1 664)
 • za 5 rokov: -2.3% (-6 610)
 • za 10 rokov: -4.9% (-14 765)
 • za 23 rokov: -6.3% (-18 953)
19962002200820142020283677288677293677302721
Rozdelenie podľa veku
 • 13.4% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67.4% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19.2% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 93%
 • Neuvedená: 5%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 48% a na vidieku 52% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 552 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 72 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 2 341 osôb
 • Zomretí 3 475 osôb
 • Prirodzený prírastok: -1 134 osôb
199620022008201420202341264129413475
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 4 372 osôb
 • Odsťahovalo sa 4 902 osôb
 • Migračné saldo: -530 osôb
199620022008201420203901440149015891
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 6 713 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 8 377 osôb
 • Celkový prírastok: -1 664 osôb
199620022008201420206449709977498883
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 1238
 • Počet rozvodov: 419
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.95
1996200220082014202041971910191589
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 2 320.46 Km2 (232 046 Ha). Mestá zaberajú 11% a vidiek 89% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 11% a vidiek 89% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 45%
 • nepoľnohospodárska pôda 55%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 31%
 • chmelnica 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.5%
 • trávnaté plochy 11%
 • lesy 47%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 9%
 • iná plocha 2%

Viac informácií

  Horná Nitra obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné regióny (6)

  Môžu ťa zaujímať