Horehronie

región

 • 171 536 obyvateľov
 • 2 074.7 Km2

Obyvateľstvo

 • Horehronie171 536 obyvateľov.
 • 52% žien a 48% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 83 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.36
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.26% (-449)
 • za 5 rokov: -1.2% (-2 000)
 • za 10 rokov: -1.8% (-3 195)
 • za 23 rokov: -4.2% (-7 537)
19962002200820142020171536173536175536179073
Rozdelenie podľa veku
 • 14.1% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 66.8% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19.1% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 88%
 • Neuvedená: 9%
 • Rómska: 2%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 57% a na vidieku 43% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 437 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 40 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 596 osôb
 • Zomretí 1 907 osôb
 • Prirodzený prírastok: -311 osôb
199620022008201420201401155117011907
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 2 354 osôb
 • Odsťahovalo sa 2 492 osôb
 • Migračné saldo: -138 osôb
199620022008201420202141239126413008
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 3 950 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 4 399 osôb
 • Celkový prírastok: -449 osôb
199620022008201420203715401543154759
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 681
 • Počet rozvodov: 254
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.68
19962002200820142020254454654920
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 2 074.65 Km2 (207 465 Ha). Mestá zaberajú 11% a vidiek 89% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 11% a vidiek 89% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 29%
 • nepoľnohospodárska pôda 71%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 4%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0%
 • trávnaté plochy 24%
 • lesy 65%
 • vodné plochy 0%
 • zastavané plochy a nádvoria 4%
 • iná plocha 2%

Viac informácií

  Horehronie obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné regióny (7)

  Môžu ťa zaujímať