Gemer

región

 • 184 882 obyvateľov
 • 3 335.5 Km2

Obyvateľstvo

 • Gemer184 882 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 55 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 40
 • index starnutia: 0.92
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.25% (-469)
 • za 5 rokov: -1.1% (-2 123)
 • za 10 rokov: +0.2% (321)
 • za 23 rokov: +0.5% (940)
19962002200820142020183942185442188167
Rozdelenie podľa veku
 • 17.1% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67.1% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 15.8% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 56%
 • Maďarská: 30%
 • Neuvedená: 7%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 44% a na vidieku 56% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 151 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 37 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 948 osôb
 • Zomretí 2 070 osôb
 • Prirodzený prírastok: -122 osôb
19962002200820142020192120712329
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 2 410 osôb
 • Odsťahovalo sa 2 757 osôb
 • Migračné saldo: -347 osôb
199620022008201420202410266029103361
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 4 358 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 4 827 osôb
 • Celkový prírastok: -469 osôb
199620022008201420204358470850585587
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 664
 • Počet rozvodov: 257
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.58
19962002200820142020257457657957
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 3 335.54 Km2 (333 554 Ha). Mestá zaberajú 16% a vidiek 84% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 16% a vidiek 84% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 43%
 • nepoľnohospodárska pôda 57%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 19%
 • vinice 0%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.3%
 • trávnaté plochy 22%
 • lesy 50%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 6%
 • iná plocha 2%

Viac informácií

  Gemer obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné regióny (5)

  Môžu ťa zaujímať