Dolný Zemplín

región

 • 234 392 obyvateľov
 • 2 606.1 Km2

Obyvateľstvo

 • Dolný Zemplín234 392 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 90 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 41
 • index starnutia: 0.91
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.08% (-190)
 • za 5 rokov: -0.3% (-599)
 • za 10 rokov: +0.1% (215)
 • za 23 rokov: +2.5% (5 742)
19962002200820142020228650230650232650235462
Rozdelenie podľa veku
 • 16.8% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67.9% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 15.3% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 69%
 • Maďarská: 17%
 • Neuvedená: 6%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 42% a na vidieku 58% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 426 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 58 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 2 424 osôb
 • Zomretí 2 596 osôb
 • Prirodzený prírastok: -172 osôb
199620022008201420202318251827182949
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 3 377 osôb
 • Odsťahovalo sa 3 395 osôb
 • Migračné saldo: -18 osôb
199620022008201420202855325536554371
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 5 801 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 5 991 osôb
 • Celkový prírastok: -190 osôb
199620022008201420205473592363737147
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 913
 • Počet rozvodov: 319
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.86
199620022008201420203155658151311
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 2 606.1 Km2 (260 610 Ha). Mestá zaberajú 9% a vidiek 91% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 9% a vidiek 91% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 69%
 • nepoľnohospodárska pôda 31%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 47%
 • chmelnica 0%
 • vinice 1%
 • záhrady 3%
 • ovocné sady 0.5%
 • trávnaté plochy 18%
 • lesy 17%
 • vodné plochy 4%
 • zastavané plochy a nádvoria 18%
 • iná plocha 3%

Viac informácií

  Dolný Zemplín obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné regióny (2)

  Môžu ťa zaujímať