Dolné Považie

región

 • 387 059 obyvateľov
 • 2 436.5 Km2

Obyvateľstvo

 • Dolné Považie387 059 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 159 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.25
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.05% (-190)
 • za 5 rokov: +0.2% (731)
 • za 10 rokov: -0.8% (-3 231)
 • za 23 rokov: +0.3% (995)
19962002200820142020385728387228388728390290
Rozdelenie podľa veku
 • 14.6% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67.3% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 18.1% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 80%
 • Maďarská: 12%
 • Neuvedená: 6%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 45% a na vidieku 55% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 529 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 100 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 3 671 osôb
 • Zomretí 4 192 osôb
 • Prirodzený prírastok: -521 osôb
199620022008201420203108340837084192
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 7 045 osôb
 • Odsťahovalo sa 6 714 osôb
 • Migračné saldo: +331 osôb
199620022008201420205031578165317942
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 10 716 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 10 906 osôb
 • Celkový prírastok: -190 osôb
1996200220082014202088579557102571095711652
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 1590
 • Počet rozvodov: 677
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.35
19962002200820142020616101614162116
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 2 436.49 Km2 (243 649 Ha). Mestá zaberajú 14% a vidiek 86% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 14% a vidiek 86% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 73%
 • nepoľnohospodárska pôda 27%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 67%
 • chmelnica 0%
 • vinice 1%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.5%
 • trávnaté plochy 2%
 • lesy 13%
 • vodné plochy 3%
 • zastavané plochy a nádvoria 29%
 • iná plocha 4%

Viac informácií

  Dolné Považie obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné regióny (6)

  Môžu ťa zaujímať