Bratislavský región

región

 • 613 203 obyvateľov
 • 1 165.8 Km2

Obyvateľstvo

 • Bratislavský región613 203 obyvateľov.
 • 52% žien a 48% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 526 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 40
 • index starnutia: 0.99
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +1.14% (6 892)
 • za 5 rokov: +7.1% (40 747)
 • za 10 rokov: +8% (45 600)
 • za 23 rokov: +8.8% (49 728)
19962002200820142020542056562056582056613203
Rozdelenie podľa veku
 • 17.8% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 64.6% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 17.6% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 90%
 • Maďarská: 4%
 • Neuvedená: 3%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 83% a na vidieku 17% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 803 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 193 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 7 638 osôb
 • Zomretí 5 874 osôb
 • Prirodzený prírastok: +1 764 osôb
199620022008201420204071507160717896
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 19 812 osôb
 • Odsťahovalo sa 14 684 osôb
 • Migračné saldo: +5 128 osôb
1996200220082014202010765142651776524603
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 27 450 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 20 558 osôb
 • Celkový prírastok: +6 892 osôb
1996200220082014202015281197812428132103
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 3085
 • Počet rozvodov: 1105
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.79
199620022008201420201105185526054073
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 1 165.76 Km2 (116 576 Ha). Mestá zaberajú 55% a vidiek 45% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 55% a vidiek 45% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 51%
 • nepoľnohospodárska pôda 49%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 41%
 • chmelnica 0%
 • vinice 4%
 • záhrady 3%
 • ovocné sady 0.6%
 • trávnaté plochy 3%
 • lesy 25%
 • vodné plochy 3%
 • zastavané plochy a nádvoria 25%
 • iná plocha 9%

Viac informácií

  Bratislavský región obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné regióny (3)

  Môžu ťa zaujímať