Bratislavský kraj (NUTS 2)

oblasť

 • 677 024 obyvateľov
 • 2 052.6 Km2

Obyvateľstvo

 • Bratislavský kraj (NUTS 2)677 024 obyvateľov.
 • 52% žien a 48% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 330 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 40
 • index starnutia: 0.99
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +1.11% (7 432)
 • za 5 rokov: +6.9% (43 736)
 • za 10 rokov: +7.7% (48 338)
 • za 23 rokov: +9.4% (58 120)
19962002200820142020599042619042639042677024
Rozdelenie podľa veku
 • 17.7% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 64.8% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 17.5% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 90%
 • Maďarská: 4%
 • Neuvedená: 3%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 78% a na vidieku 22% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 797 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 107 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 8 292 osôb
 • Zomretí 6 507 osôb
 • Prirodzený prírastok: +1 785 osôb
19962002200820142020455960598572
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 21 695 osôb
 • Odsťahovalo sa 16 048 osôb
 • Migračné saldo: +5 647 osôb
1996200220082014202011485154851948526397
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 29 987 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 22 555 osôb
 • Celkový prírastok: +7 432 osôb
1996200220082014202016814213142581434567
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 3393
 • Počet rozvodov: 1227
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.77
199620022008201420201227207729274438
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 2 052.62 Km2 (205 262 Ha). Mestá zaberajú 32% a vidiek 68% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 32% a vidiek 68% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 44%
 • nepoľnohospodárska pôda 56%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 35%
 • chmelnica 0%
 • vinice 2%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.4%
 • trávnaté plochy 4%
 • lesy 37%
 • vodné plochy 3%
 • zastavané plochy a nádvoria 15%
 • iná plocha 8%

Turizmus - Bratislavský kraj (NUTS 2)

Návštevnosť

evidovaných 500 467 turistov

 • medziročna zmena: -68.5%
 • zmena za 5 rokov: -58.1%
 • zmena za 10 rokov: -34.8%
 • zmena za 23 rokov: -16.8%
200120062011202050046780046711004671586354
Prenocovania

uskutočnili 1 139 590 prenocovaní

 • medziročna zmena: -65.2%
 • zmena za 5 rokov: -55.4%
 • zmena za 10 rokov: -27.4%
 • zmena za 23 rokov: -8.2%
20012006201120201139586168958622395863278025
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 366 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -6.9%
 • zmena za 5 rokov: +51.2%
 • zmena za 10 rokov: +85.8%
 • zmena za 23 rokov: +131.6%
2001200620112020158218278393
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 31 749 lôžok

 • medziročna zmena: +0.4%
 • zmena za 5 rokov: +12.8%
 • zmena za 10 rokov: +36%
 • zmena za 23 rokov: +110.5%

200120062011202015086195862408631749

Viac informácií

  Bratislavský kraj (NUTS 2) obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné oblasti (1)

  Môžu ťa zaujímať