Banskobystrický kraj

kraj

 • 643 102 obyvateľov
 • 9 454.0 Km2

Obyvateľstvo

 • Banskobystrický kraj643 102 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 68 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.23
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.34% (-2 174)
 • za 5 rokov: -1.5% (-9 922)
 • za 10 rokov: -1.4% (-9 116)
 • za 23 rokov: -3.1% (-20 470)
19962002200820142020643102648602654102663572
Rozdelenie podľa veku
 • 14.7% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67.3% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 18% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 78%
 • Maďarská: 11%
 • Neuvedená: 8%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 53% a na vidieku 47% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 238 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 38 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 5 978 osôb
 • Zomretí 7 496 osôb
 • Prirodzený prírastok: -1 518 osôb
199620022008201420205907635768077607
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 9 323 osôb
 • Odsťahovalo sa 9 979 osôb
 • Migračné saldo: -656 osôb
199620022008201420209305101051090512318
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 15 301 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 17 475 osôb
 • Celkový prírastok: -2 174 osôb
19962002200820142020153011680119476
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 2480
 • Počet rozvodov: 970
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.56
19962002200820142020970157021703348
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 9 453.99 Km2 (945 399 Ha). Mestá zaberajú 15% a vidiek 85% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 15% a vidiek 85% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 43%
 • nepoľnohospodárska pôda 57%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 17%
 • chmelnica 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.2%
 • trávnaté plochy 24%
 • lesy 49%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 6%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Banskobystrický kraj

Návštevnosť

evidovaných 418 553 turistov

 • medziročna zmena: -43.7%
 • zmena za 5 rokov: -6.7%
 • zmena za 10 rokov: +15.5%
 • zmena za 23 rokov: +5.5%
2001200620112020362480462480562480743807
Prenocovania

uskutočnili 1 335 800 prenocovaní

 • medziročna zmena: -37.6%
 • zmena za 5 rokov: -4.4%
 • zmena za 10 rokov: -1.6%
 • zmena za 23 rokov: -24.1%
20012006201120201293066154306617930662141489
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 625 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -3.1%
 • zmena za 5 rokov: +13.6%
 • zmena za 10 rokov: +43.3%
 • zmena za 23 rokov: +71.7%
2001200620112020364439514645
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 24 422 lôžok

 • medziročna zmena: -0.4%
 • zmena za 5 rokov: +10%
 • zmena za 10 rokov: +18.5%
 • zmena za 23 rokov: +12.4%

200120062011202019572210722257224515

Kto tu šéfuje

boss

Predseda VÚC (Župan)
Ján Lunter

nestraník

Kontakt

Krajský úrad Banská Bystrica

Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica

Viac informácií

  Banskobystrický kraj obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Banskobystrický kraj
  Susedné kraje (5)

  Môžu ťa zaujímať

  Predseda VÚC (župan)
  Doc. Ing. Milan Belica, PhD.
  Predseda VÚC (župan)
  Ing. Jaroslav Baška
  Predseda VÚC (župan)
  Ing. Erika Jurinová
  Predseda VÚC (župan)
  Milan Majerský