Pohronie

región

 • 188 962 obyvateľov
 • 2 443.2 Km2

Obyvateľstvo

 • Pohronie188 962 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 77 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.39
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.32% (-603)
 • za 5 rokov: -1.4% (-2 770)
 • za 10 rokov: -1% (-1 875)
 • za 23 rokov: -3.2% (-6 338)
19962002200820142020188962190962192962195300
Rozdelenie podľa veku
 • 13.7% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67.3% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 89%
 • Neuvedená: 9%
 • Rómska: 1%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 61% a na vidieku 39% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 210 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 39 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 699 osôb
 • Zomretí 2 156 osôb
 • Prirodzený prírastok: -457 osôb
199620022008201420201579177919792184
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 2 796 osôb
 • Odsťahovalo sa 2 942 osôb
 • Migračné saldo: -146 osôb
199620022008201420202672292231723623
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 4 495 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 5 098 osôb
 • Celkový prírastok: -603 osôb
199620022008201420204495479550955600
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 755
 • Počet rozvodov: 313
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.41
199620022008201420203135137131040
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 2 443.23 Km2 (244 323 Ha). Mestá zaberajú 23% a vidiek 77% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 23% a vidiek 77% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 37%
 • nepoľnohospodárska pôda 63%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 10%
 • chmelnica 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.1%
 • trávnaté plochy 26%
 • lesy 52%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 6%
 • iná plocha 5%

Viac informácií

  Pohronie obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné regióny (5)

  Môžu ťa zaujímať